USA 5 $ dolarów 1914 S San Francisco st. 3 (ZP00302)

Cena sprzedaży:
1 050,00 zł

Data sprzedaży:
2010-03-19

Przetarty w polu.

Waga: 8,35 g Au .900 

Literatura: Friedberg: 150


ZP00302