Austria Guldentalar 1567 (60 Krajc.) Praha st. 3+ (SI00164)

Cena sprzedaży:
2 000,00 zł

Data sprzedaży:
2017-06-19

Maximilian II (1564-76).

Waga: 24,72 g Ag
Literatura: Davenport: 46


SI00164